Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 november 2023

Woord voor de dag
Want eens iegelijks wegen zijn voor de ogen des HEEREN, en Hij weegt al zijne gangen.
Spreuken 5:21