Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 januari 2023

Woord voor de dag
En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad.
Genesis 28:13