Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 januari 2022

Woord voor de dag
De Engel des HEEREN nu zeide tot Bileam: Ga heen met deze mannen; maar alleenlijk dat woord, wat Ik tot u spreken zal, dat zult gij spreken. Alzo toog Bileam met de vorsten van Balak.
Numeri 22:35