Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

15 januari 2021

Woord voor de dag
En Jakob kuste Rachel; en hij hief zijn stem op en weende.
Genesis 29:11