Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 september 2021

Woord voor de dag
Gij zult den stam van de geslachten der Kohathieten niet laten uitgeroeid worden, uit het midden der Levieten;
Numeri 4:18