Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 augustus 2022

Woord voor de dag
Maar zij zeide tot hem: Niet, mijn broeder, verkracht mij niet, want alzo doet men niet in Israël; doe deze dwaasheid niet.
2 Samuël 13:12