Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 juni 2022

Woord voor de dag
Daarom zult gij der stem des HEEREN, uws Gods, gehoorzaam zijn, en gij zult doen Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u heden gebiede.
Deuteronomium 27:10