Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 juni 2021

Woord voor de dag
En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde Schrift, verkondigde hem Jezus.
Handelingen 8:35