Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 mei 2023

Woord voor de dag
Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen, die der kinderen Israëls waren, en maakte allen, die in Israël gevonden werden, te dienen; te dienen den HEERE, hun God; al zijn dagen weken zij niet af van den HEERE, den God hunner vaderen, na te volgen.
2 Kronieken 34:33