Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 mei 2022

Woord voor de dag
En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmede beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
Zacharia 12:3