Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 mei 2021

Woord voor de dag
Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme, Gij zijt geweest een Helper van den wees.
Psalmen 10:14