Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 maart 2023

Woord voor de dag
Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis.
Jesaja 43:19