Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 november 2022

Woord voor de dag
En hij richtte voor Baäl een altaar op, in het huis van Baäl, hetwelk hij te Samaria gebouwd had.
1 Koningen 16:32