Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 november 2020

Woord voor de dag
En wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn.
Lukas 14:27