Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 oktober 2020

Woord voor de dag
Ik zal hunlieder afkering genezen, Ik zal hen vrijwilliglijk liefhebben; want Mijn toorn is van hem gekeerd.
Hosea 14:5