Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 januari 2023

Woord voor de dag
Ogen hebbende, ziet gij niet? En oren hebbende, hoort gij niet?
Markus 8:18