Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 januari 2022

Woord voor de dag
God nu kwam tot Bileam des nachts, en zeide tot hem: Dewijl die mannen gekomen zijn, om u te roepen, sta op, ga met hen; en nochtans zult gij dat doen, hetwelk Ik tot u spreken zal.
Numeri 22:20