Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

14 januari 2021

Woord voor de dag
Zo geve u dan God van den dauw des hemels, en de vettigheid der aarde, en menigte van tarwe en most.
Genesis 27:28