Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 augustus 2022

Woord voor de dag
Toen zeide Nathan tot David: Gij zijt die man! Zo zegt de HEERE, de God Israëls: Ik heb u ten koning gezalfd over Israël, en Ik heb u uit Sauls hand gered;
2 Samuël 12:7