Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 juli 2020

Woord voor de dag
De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes.
Romeinen 15:13