Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 mei 2022

Woord voor de dag
En Ik zal hen sterken in den HEERE, en in Zijn Naam zullen zij wandelen, spreekt de HEERE.
Zacharia 10:12