Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 april 2021

Woord voor de dag
Zingt den HEERE, gij, ganse aarde, boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
1 Kronieken 16:23