Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 maart 2023

Woord voor de dag
Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.
Jesaja 41:10