Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 februari 2024

Woord voor de dag
Mozes, de knecht des HEEREN, en de kinderen Israëls sloegen hen, en Mozes, de knecht des HEEREN, gaf aan de Rubenieten en aan de Gadieten, en aan den halven stam van Manasse, dat land tot een erfelijke bezitting.
Jozua 12:6