Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 februari 2021

Woord voor de dag
En het geschiedde, als Aäron tot de ganse vergadering der kinderen Israëls sprak, en zij zich naar de woestijn keerden, zo ziet, de heerlijkheid des HEEREN verscheen in de wolk.
Exodus 16:10