Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 november 2023

Woord voor de dag
Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.
Openbaring 7:3