Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 november 2020

Woord voor de dag
En gij zult zalig zijn, omdat zij niet hebben, om u te vergelden; want het zal u vergolden worden in de opstanding der rechtvaardigen.
Lukas 14:14