Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 oktober 2023

Woord voor de dag
Ik, de HEERE, heb het gesproken; het zal komen, en Ik zal het doen; Ik zal er niet van wijken, en Ik zal niet verschonen noch berouw hebben; naar uw wegen en naar uw handelingen zullen zij u richten, spreekt de Heere HEERE.
Ezechiël 24:14