Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 oktober 2021

Woord voor de dag
Mensenkind! schrijf u den naam van den dag op, even van dezen zelfden dag; de koning van Babel legt zich voor Jeruzalem, even op dezen zelfden dag.
Ezechiël 24:2