Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 oktober 2020

Woord voor de dag
Zij zullen den HEERE achterna wandelen, Hij zal brullen als een leeuw, wanneer Hij brullen zal, dan zullen de kinderen van de zee af al bevende aankomen.
Hosea 11:10