Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 januari 2023

Woord voor de dag
En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezau's verzenen hield; daarom noemde men zijn naam Jakob. En Izak was zestig jaren oud, als hij hen gewon.
Genesis 25:26