Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 januari 2022

Woord voor de dag
En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang, en stel ze op een stang; en het zal geschieden, dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven.
Numeri 21:8