Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

13 januari 2021

Woord voor de dag
Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: Wel heeft Jesaja, van u, geveinsden, geprofeteerd, gelijk geschreven is: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij.
Markus 7:6