Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 september 2022

Woord voor de dag
Want de aarde, die den regen, menigmaal op haar komende, indrinkt, en bekwaam kruid voortbrengt voor degenen, door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God;
Hebreeën 6:7