Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 augustus 2022

Woord voor de dag
Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.
Galaten 6:14