Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 augustus 2020

Woord voor de dag
En die vrouw werd zwanger; zo zond zij henen, en liet David weten, en zeide: Ik ben zwanger geworden.
2 Samuël 11:5