Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 juli 2021

Woord voor de dag
En Hij zeide tot mij: Ga heen; want Ik zal u ver tot de heidenen afzenden.
Handelingen 22:21