Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 juni 2020

Woord voor de dag
Gij zult een volkomen en gerechten weegsteen hebben; gij zult een volkomene en gerechte efa hebben; opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE, uw God, geven zal.
Deuteronomium 25:15