Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 mei 2022

Woord voor de dag
Heft uw hoofden op, gij poorten, en verheft u, gij eeuwige deuren, opdat de Koning der ere inga!
Psalmen 24:7