Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 april 2021

Woord voor de dag
En het zal geschieden, als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der moerbezienbomen, kom dan uit ten strijde; want God zal voor uw aangezicht uitgegaan zijn, om het leger der Filistijnen te slaan.
1 Kronieken 14:15