Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 november 2022

Woord voor de dag
Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren!
Lukas 13:35