Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 november 2021

Woord voor de dag
En zij riepen met grote stem, zeggende: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet van degenen, die op de aarde wonen?
Openbaring 6:10