Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 oktober 2023

Woord voor de dag
Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.
Kolossenzen 3:3