Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

12 januari 2023

Woord voor de dag
En Izak bracht haar in de tent van zijn moeder Sara; en hij nam Rebekka, en zij werd hem ter vrouw, en hij had haar lief. Alzo werd Izak getroost na zijner moeders dood.
Genesis 24:67