Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 augustus 2022

Woord voor de dag
Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.
Galaten 5:13