Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 juli 2021

Woord voor de dag
Cheth. Jeruzalem heeft zwaarlijk gezondigd, daarom is zij als een afgezonderde vrouw geworden; allen, die haar eerden, achten haar onwaard, dewijl zij haar naaktheid gezien hebben; zij zucht ook, en zij is achterwaarts gekeerd.
Klaagliederen 1:8