Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 juni 2021

Woord voor de dag
Deze is de Mozes, die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: De Heere, uw God, zal u een Profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij; Dien zult gij horen.
Handelingen 7:37