Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 mei 2022

Woord voor de dag
Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.
Psalmen 23:6