Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 februari 2024

Woord voor de dag
En ziet, zij riepen, zeggende: Jezus, Gij Zone Gods! wat hebben wij met U te doen? Zijt Gij hier gekomen om ons te pijnigen voor den tijd?
Mattheüs 8:29