Bijbelleesplan "In twee jaar de Bijbel door"

11 november 2022

Woord voor de dag
En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen.
Lukas 13:9